Kết nối Fanpage vào Fchat.page

Fchat.page là phần mềm quản lý bán hàng trên Fanpage, Để tạo cho 1 Fanpage, trước hết, bạn cần kết nối Fanpage vào Fchat.page.

Bạn truy cập vào website: https://fchat.page/

Chọn Sử dụng miễn phí hoặc Đăng nhập. 


Màn hình sẽ chuyển sang Facebook và hiển thị pop up như hình ảnh bên dưới, bạn chọn Chỉnh sửa Cài đặt.


Khi đó, tất cả các Fanpage bạn có quyền Admin/Editor sẽ hiển thị trên màn hình. Bạn tick chọn các page muốn kết nối vào Fchat và ấn Tiếp để tiếp tục.

Màn hình popup chuyển sang giao diện FChat được phép làm gì? Bạn để nguyên các gợi ý của hệ thống và Click Xong >> OK để hoàn tất quá trình.

Giao diện Fchat.page khi đã kết nối các Fanpage thành công được hiển thị như hình ảnh bên dưới:

Tại cửa sổ màn hình này, bạn có thể thực hiện một số thao tác nhanh chóng như sau: Bạn bấm +Page và thao tác tương tự để tích chọn page muốn kết nối thêm vào Fchat.page.

Tại màn hình Page bạn có thể xem được các phần

(1) Page: Tên page bạn kết nối vào
(2) Khách hàng: Số lượng khách hàng tương tác đến Fanpage (Bao gồm khách bình luận và khách nhắn tin)
(3) Contact: Số lượng khách hàng để lại số điện thoại
(4) Trạng thái: Trạng thái hoạt động của page (Hoạt động - Đang xóa page - Mất quyền truy cập,....)
(5) Ngày kết nối: Thời gian kết nối Fanpage vào Fchat.page
(6) Tin nhắn cuối: Thời gian tin nhắn cuối trên livechat (Tính cả khách và page)
(7) Hành động: Các hành động đối với Fanpage (Dừng nhận và gửi tin nhắn từ/đến FB, Làm mới kết nối, Ngắt kết nối, Chuyển shop, Cài đặt page) 

Chúc bạn thành công!

×