Đăng bài lên Page

Fchat.page giới thiệu tới bạn một công cụ giúp bạn đăng bài lên fanpage một cách dễ dàng và nhanh chóng từ một page hoặc có thể từ nhiều page cùng lúc. 

Hơn nữa, Fchat.page cung cấp các tính năng linh hoạt như quản lý nhiều fanpage, lên lịch đăng bài, tùy chỉnh nội dung, và thống kê hiệu quả bài đăng. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian và giúp cho bạn có thể tập trung vào các công việc khác quan trọng mà không cần phải dành quá nhiều thời gian đăng bài thủ công

Để đăng bài lên Page, bạn cần thao tác theo trình tự sau

Bạn vào Posts -> +Bài đăng mới. Tại đây bạn bắt đầu cài đặt cho bài đăng và đặt lịch đăng lên page


(1) Chọn page: Bạn chọn page cần đăng hoặc chọn tất cả các page trong shop.
(2) Tên bài viết: Đặt tên cho bài post của bạn
(3) Nội dung: Nhập nội dung bài post được đăng lên page
(4) Loại bài viết: Lựa chọn theo loại Hình ảnh - Video - Liên kết - Reels.
(5) Đăng ngay - Đăng theo lịch: Đặt thời gian đăng bài lên page
(6) Đăng - Lưu nháp: Bấm đăng hoặc lưu nháp để khi cần sẽ đăng lên page


Có 4 sự lựa chọn cho loại bài viết

1. Hình ảnh

Đăng bài lên page theo loại hình ảnh. Tại mục "Loại bài viết" bạn chọn Hình ảnh. Ảnh được lấy ra từ kho ảnh khi bạn đã upload lên từ thư viện máy tính của bạn. 

Lưu ý: Cài đặt được tối đa 10 hình ảnh, mỗi ảnh dung lượng dưới 1MB, Không hỗ trợ ảnh động.

Bạn có thể lựa chọn thời gian đăng bài, hoặc đăng ngay. Sau khi được đăng thành công hệ thống sẽ ghi nhận Loại bài đăng - Số lượng page đăng bài - Trạng thái - Thời gian đăng bài.

Tại Fanpage sẽ hiển thị bài đang như hình

Các tiêu đề bài đăng sẽ có hành động Chỉnh sửa, nhân bản, xóa để bạn dễ dàng điều chỉnh cho tiêu đề của mình.

2. Video

Thao tác tương tự Hình ảnh, Tại "Loại bài viết" bạn chọn Video 


Bạn sử dụng video theo URL, cần dùng link video theo đuôi .mp4 và dung lượng <20MB

Ví dụ: Link video cần đăng lên page https://fchat.co/assets/sample.mp4 

Trên page sẽ hiển thị như sau

3. Liên kết

Liên kết giúp bài viết có thêm nút bấm để chuyển hướng tới URL khác

Bạn chọn nút để thêm vào bài viết. Có 7 nút cho bạn lựa chọn: MESAGE PAGE, SIGN UP, BUY NOW, DOWNLOAD, LEARN MORE, LIKE PAGE, OPEN LINK. 

Tiếp theo bạn đặt link vào ô link để khi khách bấm vào nút sẽ chuyển hướng bạn tới link này.

Sau khi đăng thành công, bạn có thể vào kiểm tra lại bài đăng của mình

4. Reels

Tương tự với loại Video, Reels sử dụng với Link đuôi .mp4. 
Điều kiện để lưu cấu hình Reels bạn cần lưu ý như sau:

Khi đã đủ cấu hình cho link. Bạn tiếp tục cài đặt cho bài đăng của mình nhập nội dung và link Reels. Page đăng thành công khi đó bài đăng của bạn sẽ ở tại mục Reels

Chúc bạn thành công!

 

 

×